Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2014

Play fullscreen
Dobrze, że spotkałem tylu ich 
Wyjątkowych, zwykłych - tak jak ja 
I opowiedzieli mi 
Że bez marzeń, pragnień tych 
Życie wtedy traci sens
Reposted frompastelina pastelina

May 10 2014

Ucieka tam, gdzie nikt nie pyta,
o to skąd jesteś i jak się nazywasz
(...)
Gdzie możesz kochać kogo zechcesz, jak mocno chcesz.
— myslovitz
Reposted fromte-quiero te-quiero viazoou zoou

May 01 2014

pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego żeby zacząć na nowo 
w deszczu maleńkich żółtych kwiatów w spokoju przy sobie nie czując czasu 
— Myslovitz
Reposted frompastelina pastelina

April 26 2014

A potem kiedy mówię wprost
milczysz i odwracasz wzrok
— Tysiąc wypitych razem kaw, głupi, myślałem, że cię znam
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

April 11 2014

Reposted fromankaottak94 ankaottak94

April 08 2014

Million stars are falling down
While I'm waiting for you
— Smolik & Rojek - 50 tysięcy 881
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

March 18 2014

March 10 2014

#340
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaankaottak94 ankaottak94

March 01 2014

Gdybym jeszcze umiał się śmiać
To bym chciał umrzeć tu ze śmiechu i to nie raz
— Myslovitz
Reposted frompastelina pastelina viaankaottak94 ankaottak94
Kochaj mnie, to takie łatwe, Wystarczy tylko za siebie nie patrzeć.
— Myslovitz - ' Sekrety i kłamstwa '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaankaottak94 ankaottak94

February 16 2014

jest mi źle. jest mi kurwa ŹLE!
— ohmarilyn
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn

February 14 2014

KURWA
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn

January 18 2014

Play fullscreen
od tamtego wieczoru minął już rok?! :O <3
Reposted fromankaottak94 ankaottak94

December 17 2013

Tyle było zmian co dalej więc?
a może biec pod wiatr i wyżej gdzieś
— Myslovitz 1.577
Reposted fromimpressionante impressionante

December 10 2013

Kochaj mnie, to takie łatwe, Wystarczy tylko za siebie nie patrzeć.
— Myslovitz - ' Sekrety i kłamstwa '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaankaottak94 ankaottak94

December 01 2013

nie mów nic, czas na miłość
— Myslovitz

November 30 2013

wracam po to by choć na kilka chwil  zamknąć oczy i móc uwierzyć, że  widzę Cię
— Myslo
Reposted frompastelina pastelina
Play fullscreen
rozczula mnie zawsze
od kiedy pierwszy raz usłyszałam
Reposted frompastelina pastelina

November 23 2013

Twoje łzy miażdżą mi serce
— Myslovitz - W Deszczu Maleńkich Żółtych Kwiatów
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viakochajmnie kochajmnie

November 21 2013

8498 c692 500

more here

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamyslo myslo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl