Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

Więc lepiej mnie zabij 
Wyrzuć z pamięci 
Lepiej odejdź, pozwól mi odejść 
— Myslovitz
Reposted fromkatalama katalama

April 06 2015

1345 28e5
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadzisniezasne dzisniezasne

March 22 2015

3622 4759 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viahavingdreams havingdreams

March 20 2015

"I czując Cię obok opowiem o wszystkim jak często się boję i czuję się nikim..."
— Myslovitz
Reposted fromRudeGirl RudeGirl

December 17 2014

9832 a758 500
Reposted fromkingdomkey kingdomkey viahavingdreams havingdreams
Play fullscreen
kto powie, że za chmurą tam nie ma słońca już??
Reposted fromankaottak94 ankaottak94

December 02 2014

zdążymy znów nim przyjdzie noc 
tulić się i rozmawiać wciąż 
czuły szept, drobny gest 
gładzisz włosy lekko, gdy już śpię
— "Tysiąc Żurawi" Myslovitz
Reposted fromeequine eequine

December 01 2014

7995 10af 500
Reposted fromankaottak94 ankaottak94

November 28 2014

Słowa co ugrzęzły w gardle,
Szepty co ucichły nagle
— Myslovitz
Reposted frompanimruk panimruk

October 27 2014

October 11 2014

Play fullscreen
to już rok?! :O
Reposted fromankaottak94 ankaottak94

October 05 2014

Więc bądź i przyjdź i pozwól na to bym mógł z tobą być.
— Myslovitz
Reposted fromkatalama katalama

September 28 2014

Play fullscreen
(wystarczy tylko za siebie nie patrzeć)
Reposted frompanimruk panimruk

September 22 2014

Każesz cofnąć się o metr 
i nie wiem jak powiedzieć "nie"...
— Syreny
Reposted fromhysterie hysterie

September 09 2014

August 07 2014

Ten kraj jest jak psychodeliczny lot,
Czujesz, że nie zmienisz nic.
Spróbuj wziąć z tego coś,
To przecież Twoje życie jest!
Popełniaj błędy i naprawiaj je,
Gdy dotkniesz dna odbijaj się,
Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał!
Reposted fromRudeGirl RudeGirl viadzony dzony

June 30 2014

I wiem, że każdy ból pomaga wznosić mój własny mur.
— Myslovitz - Zamiana

May 31 2014

7863 2707 500
Reposted byostatnizamknioczyankaottak94eequinenayantaraenfermosmentalesjuhasowa

May 30 2014

Gdzieś na dnie
To tu gdzie jestem nie ma słońca
Gdzieś tam też
Mieszkają chwile te najlepsze
Gdzieś tam też
Rosną kwiaty najpiękniejsze
Wiem ja też
Nie zawsze będę mówił szeptem
— Myslovitz
Reposted fromeequine eequine

May 24 2014

Nawet chciałbym uciec stąd
Tylko dokąd, dokąd tu uciekać?
— Myslovitz
Reposted frominpassing inpassing viaxmartii xmartii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl